Tijdens een echtscheiding kunnen emoties vaak hoog oplopen. Ouders zijn dan nog bezig met het verwerken van eigen emoties en minder met het vormgeven van hun ‘Nieuw ouderschap’. Het kan dan zeer lastig zijn voor ouders om gezamenlijk onder begeleiding gesprekken aan te gaan om te kijken wat goed is voor de opvoeding van hun kind (of kinderen).

In dergelijke situaties kan het beter zijn om te starten met solo parallel ouderschap. Beide ouders hebben dan aparte gesprekken met de ouderbemiddelaar. In deze gesprekken verkent de ouderbemiddelaar waar de overeenkomsten als ook de verschillen zitten die voor ouders acceptabel zijn. Hierbij wordt met name gekeken wat de ouders apart van elkaar te doen hebben t.b.v. het welzijn van het kind in zijn/haar huis. Er wordt dus zo min mogelijk gekeken naar wat de ene ouder volgens de andere ouder niet goed heeft gedaan of niet goed doet.

aXnaga hanteert de visie dat uiteindelijk het streven is om toe te werken naar gezamenlijke gesprekken. Wij hebben namelijk ervaren dat volledig solo parallel ouderschap uiteindelijk meestal niet realistisch is. Dit omdat ouders toch zaken met elkaar zullen moeten afstemmen. Niettemin zullen er situaties zijn waar solo parallel ouderschap het meest haalbare resultaat is.

Solo