Werkwijze aXiehuis 

Start: de intake
Er zal met elke ouder (in principe) afzonderlijk een intakegesprek worden gevoerd. Hierin wordt o.a. besproken hoe we de omgangsregeling inhoud kunnen geven, waaronder duur, plaats en frequentie van de omgangsregeling. De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
Indien nodig wordt er in overleg met beide ouders ook een intake gepland met het kind (of kinderen).

Omgangsbegeleiding:
De begeleide omgangsregeling start normaliter in het aXiehuis. Binnen het aXiehuis zijn in een warme, huiselijke omgeving ruimtes ingericht met speelgoed, boeken, spellen, etc. waar ouder en kind(eren) op een prettige manier kunnen verblijven, Daarnaast kan er een buitenactivitieit plaatsvinden, zoals wandelen in het bos of naar de speeltuin. Per traject zal worden bekeken wanneer de omgang verlegd kan worden naar de thuissituatie van de niet verzorgende ouder.

 

aXiehuis moederenkind

 

Tussentijdse evaluatie:
Gedurende de omgangsbegeleiding wordt er aan beide ouders mondeling terugkoppeling gegeven over de voortgang van de begeleiding. Tevens plannen we daar waar nodig formele evaluaties met beide ouders apart maar ook samen. Dit gaat altijd in overleg met beide ouders. Ook kan er dan bekeken worden of er nog behoefte is aan een andere invulling van de omgangsregeling.

Eind: de afronding
We sluiten af met een afrondend gesprek waarin iedereen de kans krijgt om zijn of haar ervaringen te delen. Desgewenst wordt het traject vastgelegd in een eindverslag.

Maatwerk!
Elke omgangsbegeleiding vergt maatwerk. Zo kan bijvoorbeeld een begeleide omgangsregeling ook direct in de thuissituatie van de niet verzorgende ouder starten. Aan de hand van de intakes met ouders wordt een voorstel op maat gemaakt. Vervolgens zal vanaf de start continu door ons worden bekeken of we het traject moeten aanpassen of niet, waarbij het welbevinden van het kind centraal staat.