Algemene info

Als ouders besloten hebben te gaan scheiden, hebben ze als taak om voor de hun kinderen regelingen te treffen en oplossingen te vinden voor o.a. de volgende vragen:

  • Waar krijgen de kinderen het hoofdverblijf?
  • Hoe regelen we de omgang tussen de kinderen en beide ouders?
  • Welke afspraken worden er op hoofdlijnen gemaakt t.a.v. de opvoeding van de kinderen?
  • Welke materiële voorzieningen zijn nodig voor de kinderen?
  • Wanneer en tot hoever betrek je de kinderen bij het treffen van deze regelingen?
  • In welke mate moet je als ouders samenwerken?

Kinderen zijn vaak bang dat zij na de scheiding één van de ouders ‘kwijtraken’. Voor hen is het dan ook belangrijk te beseffen dat het ouderschap niet wordt beëindigd, maar dat hun ouders het anders gaan organiseren: vandaar de naam ‘ouderschapsreorganisatie’.

 

 

 

 

Solo