Wat is het aXiehuis?

Het aXiehuis is een omgangshuis, een neutrale en veilige plek waar het kind centraal staat. In het aXiehuis kan de 'niet-verzorgende ouder' zijn kind (eren) onder professionele begeleiding ontmoeten. Doelstelling van de begeleide omgangsregeling is, om toe te werken naar onbegeleide omgang bij de ouder thuis. 

Omgangsbegeleiding is een dienst die wij aanbieden aan ouders / verzorgers waar de niet verzorgende ouder (weer) in contact komt met zijn of haar kind (eren) en waarbij het kind centraal staat in het herstel van het contact. Dit kan vanuit een verplicht of vrijwillig kader ontstaan.

Naast omgangsbegeleidingen bieden wij alle diensten die nodig zijn om het ouderschap in te vullen na scheiding (ouderschapsreorganisatie). Te denken valt aan ouderbemiddeling, mediation, Kinder- en KIES-coaching.

Je kunt als ouder in een situatie terecht komen waarbij je het contact met je kind verliest. Vaak is een (v) echtscheiding hiervan de oorzaak. Het aXiehuis heeft de ervaring en deskundigheid in huis om met de complexiteit van een (v) echtscheiding om te gaan. Tijdens de omgangsbegeleiding staat altijd het kind centraal. Ons streven is er samen voor te zorgen dat ouders elkaar weer gaan vertrouwen in de omgang met het kind en het kind zo onbezorgd mogelijk contact kan hebben met beide ouders.

Wachtlijsten: GEEN

Het aXiehuis heeft op dit moment ondanks de grote drukte geen wachtlijst. Het aXiehuis tracht namelijk e.e.a. zo in te regelen, dat wachtlijsten voorkomen kunnen worden. Tot op heden hebben we dit steeds gerealiseerd.