Image

Omgangsbegeleidingen

Omgangsbegeleiding is een dienst die wij aanbieden aan ouders/verzorgers waar de niet verzorgende ouder (weer) in contact komt met zijn of haar kind(eren). Het kind staat centraal in het herstel van dit contact. Dit kan vanuit een verplicht of vrijwillig kader ontstaan.

Je kunt als ouder in een situatie terecht komen waarbij je het contact met je kind verliest. Vaak is een
(v)echtscheiding hiervan de oorzaak. Het aXiehuis heeft de ervaring en deskundigheid in huis om met de complexiteit van een (v)echtscheiding om te gaan. Tijdens de omgangsbegeleiding staat het kind centraal. Ons streven is om er samen voor te zorgen dat ouders elkaar weer gaan vertrouwen in de omgang met het kind. Hierdoor kan het kind een zo onbezorgd mogelijk contact hebben met beide ouders.

Een omgangsbegeleiding is maatwerk. Ieder traject en iedere situatie is immers anders. Wij maken samen met alle betrokken partijen duidelijke afspraken over hoe de omgangsbegeleiding vorm gaat krijgen. Kort samengevat bestaat een omgangsbegeleiding uit omgang- en de daarbij behorende evaluatiemomenten gedurende het traject.

Omgangsbegeleidingen starten meestal in één van onze omgangshuizen. Onze omgangsruimtes zijn huiselijk en gezellig ingericht. Tevens zijn ze voorzien van genoeg speelgoed. Tijdens de begeleide omgangsmomenten is er altijd een omgangsbegeleider aanwezig. De omgangsbegeleider is aanwezig bij de overdracht en omgangsmomenten waar deze een observerende rol inneemt. Gedurende de omgang kan de omgangsbegeleider een sturende rol innemen. Dit is om het groeiproces tussen ouder en kind te bevorderen. In het nagesprek wordt het verloop van de omgang tussen de omgangsbegeleider en ouder besproken.

Het aXiehuis werkt met professionele omgangsbegeleiders die ervaring en kennis hebben in de ontwikkelingsprocessen van kinderen. Ze zijn allen HBO geschoold en door het omgangshuis getraind in de nieuwste ontwikkelingen rondom pedagogische vraagstukken en echtscheidingsproblematiek. De omgangsbegeleiders van het aXiehuis zijn objectief en neutraal.

Image

Home     Ouderschapsreorganisatie   Info    Werken bij het aXiehuis   Contact

Openingstijden maandag t/m zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur