Image

Ouderbemiddeling

Bij een scheiding spelen emoties als teleurstelling, frustratie, woede en verdriet die je in deze moeilijke periode zult herkennen. Daarbij lukt het ouders niet altijd om de strijd buiten de kinderen te houden. Ze worden in meer of mindere mate deel van het gevecht.

In onze aanpak bij de ouderbemiddeling staat het belang van het kind in deze strijd tussen ouders centraal. Daarnaast kijken wij vanuit die positie samen met ouders hoe zij hun ouderschap in gezamenlijkheid kunnen invullen en (re)organiseren.

Tevens wordt binnen de ouderbemiddeling o.a. aandacht besteed aan het oplossen van praktische en emotionele knelpunten. We richten ons daarbij met name op de communicatiepatronen tussen ouders en waar nodig, aan het herstel van vertrouwen.

Ons doel is om ervoor te zorgen dat de kinderen zo min mogelijk last hebben van de scheiding. Indien gewenst zal de bemiddeling afgerond worden middels het opstellen van een (hernieuwd) ouderschapsplan. In dit ouderschapsplan staan alle afspraken tussen ouders vastgesteld die te maken hebben met de opvoeding en ontwikkeling van het kind.

Image

Home     Ouderschapsreorganisatie   Info    Werken bij het aXiehuis   Contact

Openingstijden maandag t/m zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur