Image

SOLO PARALLEL OUDERSCHAP

Tijdens een echtscheiding kunnen emoties vaak hoog oplopen. Ouders zijn dan nog bezig met het verwerken van eigen emoties en minder met het vormgeven van hun ‘Nieuw Ouderschap’. Het kan dan zeer lastig zijn voor ouders om gezamenlijk onder begeleiding gesprekken aan te gaan om te kijken wat goed is voor de opvoeding van hun kind (of kinderen).

In dergelijke situaties kan het beter zijn om te starten met solo parallelle gesprekken om te onderzoeken wat nodig is om tot een herijking van de ouderbetrekkingen te komen. Beide ouders hebben dan aparte gesprekken met de ouderbemiddelaar. In deze gesprekken verkent de ouderbemiddelaar waar de overeenkomsten als ook de verschillen zitten die voor ouders acceptabel zijn. Hierbij wordt met name gekeken wat de ouders apart van elkaar te doen hebben t.b.v. het welzijn van het kind (of kinderen) in zijn/haar huis. Er wordt dus zo min mogelijk gekeken naar wat de ene ouder volgens de andere ouder niet goed heeft gedaan of niet goed doet.

aXnaga hanteert de visie dat ‘solo parallel ouderschap’ een vorm van interventie is die op dat moment nodig is en dus geen blijvende situatie is. Het streven is dan ook om toe te werken naar (een vorm van) gezamenlijke gesprekken. Dit omdat ouders in de toekomst toch zaken met elkaar zullen moeten afstemmen. Niettemin zullen er situaties zijn waar solo parallel ouderschap het meest haalbare resultaat is.

Aan de voorkant van het traject zal met ouders worden afgestemd wat nodig is om te komen tot Nieuw Ouderschap.

Image

Home     Ouderschapsreorganisatie   Info    Werken bij het aXiehuis   Contact

Openingstijden maandag t/m zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur