Image

Waarom aXiehuis?

“Kinderen van gescheiden ouders hebben recht op omgang met beide ouders”. Zo staat het in het verdrag voor de rechten van het kind (IVRK). Het is dus een recht van een kind en daarnaast is omgang met beide ouders beter voor de ontwikkeling van het kind. Daarbij is voor ouders de noodzakelijke en soms ook moeilijke taak weggelegd om goede afspraken te maken over de zorg van kinderen.  

Je bent weliswaar ex-partners, maar je bent en blijft wel samen ouders van jullie kind (of kinderen). Het kan moeilijk zijn omdat bij een scheiding emoties meespelen of omdat je het vertrouwen in je ex-partner kwijt bent. Hierdoor is het soms lastig om elkaar tegemoet te komen in afspraken en communicatie over de kinderen. Ook is het mogelijk dat de rechter een omgangsregeling heeft vastgesteld. Als deze niet wordt uitgevoerd om wat voor reden dan ook, zijn kinderen uiteindelijk hiervan de dupe. 

In geval van een scheiding is het zaak om de omgangsregeling zo snel mogelijk opgestart te krijgen. Soms lukt dat niet omdat er wederzijds wantrouwen of vijandig gedrag is. Om toch een mogelijkheid te hebben waarin het kind (of kinderen) de niet-verzorgende ouder ziet, is wellicht behoefte aan een neutrale en veilige ontmoetingsplek waar onder begeleiding de omgangsregeling wordt uitgevoerd. Naast het omgangstraject kan ervoor worden gekozen om ook omgangsbemiddeling en/of ouderbemiddeling in te zetten.

Wanneer? 

  • Als je je kind niet meer alleen toevertrouwt aan je ex-partner.
  • Als de rechter een omgangsregeling oplegt op neutraal terrein.
  • Na verwijzing op advies van hulpverlening (maatschappelijk werk, jeugdzorg, advocaat).
  • Etc.
     

Hoe? 

  • Ouders kunnen zichzelf aanmelden zonder officiële verwijzing. Het is nooit te laat om contact te willen met je kind!.
  • Na verwijzing door de rechtbank (evt. met beschikking).

Image

Home     Ouderschapsreorganisatie   Info    Werken bij het aXiehuis   Contact

Openingstijden maandag t/m zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur