Image

Cliëntenraad

Doel Cliëntenraad

De cliëntenraad heeft als doel om binnen het kader van de doelstelling van aXnaga de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van aXnaga te behartigen. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd aXnaga over zaken die voor cliënten van belang worden geacht, teneinde bij te dragen aan de kwaliteit van de taken die aXnaga uitvoert.

Leden Cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat op dit moment uit 3 leden. Doelstelling is om de cliëntenraad op termijn uit te breiden naar 6 leden. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, kunt u een e-mail sturen naar: clientenraad@axnaga.nl

Vergadercyclus

De cliëntenraad vergaderd 4 keer per jaar (1 keer per kwartaal) of indien nodig vaker.

Contact

U kunt de cliëntenraad per e-mail bereiken: clientenraad@axnaga.nl

Image

Home     Ouderschapsreorganisatie   Info    Werken bij het aXiehuis   Contact

Openingstijden maandag t/m zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur